Virussen

virus

De eerste virussen verspreiden zich via diskettes die gebruikt werden om programma’s en informatie van de ene naar de andere computer over te brengen. Toen het internet en email haar intrede deden werd de verspreiding via email bijlagen de meest gebruikte methode voor verspreiding. Ondertussen zijn de methodes om virussen te verspreiden steeds complexer en verfijnder geworden. Waren de makers van virussen in het begin meestal op eigen roem uit, tegenwoordig staan virussen vaak ten dienste van de verspreiding van andere schadelijke software.

Een virus is in de kern een klein uitvoerbaar script dat zo geprogrammeerd is dat het zichzelf wil vermenigvuldigen en verspreiden, door ander programma’s te infecteren. Daarbij is het in staat zich te verstoppen en beschermen tegen vernietiging en verwijdering. Dit gebeurd als volgt:
  • door kopieën van zichzelf op meerdere plaatsen op een computer te plaatsen, meestal onder verschillende namen die soms sterk lijken op standaard systeembestanden.
  • door bestaande bestanden aan te passen of te vervangen.
  • door via het adresboek van het mail programma kopieën van zichzelf naar de emailadressen in het adresboek te sturen. Het virus kan in de bijlage verstopt zitten  en omdat de ontvanger vaak de verzender kent zal hij eerder genegen zijn het mailtje te openen.
  • een andere methode is om via de  zogenaamde “hyperlinks”, dat zijn teksten in een mailtje die automatisch een link naar een internetpagina of ander programma openen een ontvanger van de email te besmetten.
  • ook actieve onderdelen van webpagina’s zoals hyperlinks, active-X protocollen, Java-scripts, etc. Dit zijn alle onderdelen van een website waar een uitvoerbaar programma achter zit. Veelal zijn deze te herkennen aan het veranderen van de aanwijspijl in een handje, of bewegende en veranderende onderdelen.
  • door bepaalde websites te blokkeren, bijvoorbeeld de update sites van windows, virusscanners en spywarescanners.
  • sommige varianten blokkeren het opstarten in de veilige modus of verhinderen het instaleren of uitvoeren van beveiligingssoftware.
  • het komt zelfs voor dat virussen het instaleren of kopiëren van software van Cd’s of Dvd’s naar de harde schijf blokkeren.
  • virussen vermommen zich niet zelden als nuttige of gratis software en lijken soms afkomstig te zijn van bekende en alom vertrouwde bedrijven.

Kortom: de makers van virussen worden steeds vindingrijker in het verzinnen van listen en methodes om hun virussen te verspreiden. Dat heeft er vooral ook mee te maken dat virussen tegenwoordig gebruikt worden om andere schadelijke software te verspreiden en daar zitten vaak grote commerciële belangen achter. De makers van virussen hebben vaak meer middelen ter beschikking dan de bestrijders ervan.

De schade bestaat meestal uit het niet meer werken van (onderdelen van) uw computer of programma’s of het anders, vaak slechter, werken hiervan. Denk aan zaken als CD spelers die niet meer werken of programma’s die niet meer opstarten of vanzelf afsluiten.

{een onvolkomen virus slaagt, daar waar een grootmacht zich niet aan gewaagt}