Dataminer

Een dataminer is niet zozeer een virus. Het is een programma dat gericht gegevens verzamelt op een computer of netwerk en deze opslaat in een bestand of rapporteert in een logfile.

Bepaalde vormen van trojans en spyware maken gebruik van deze technieken om informatie te verzamelen. Dit kan zijn dat gericht gezocht wordt naar e-mail adressen of IP-adressen, adressen van bezochte websites in cache bestanden of bestanden met een bepaalde extensie.

Er zijn echter ook talloze nuttige toepassingen van dataminers die we als gebruiker niet willen missen. Ontwikkelaars kunnen ook niet zonder de systematiek van datamining aan hun gegevens komen.

Strikt genomen is de zoekfunctie van windows explorer of van google ook een vorm van datamining.

Het is dus de toepassing die datamining schadelijk kan maken. De juiste tool in de handen van de verkeerde lieden met kwade bedoelingen.

* * * * *
{de meeste mijnwerkers kunnen hun werk niet doen zonder vuile handen te krijgen, gelukkig zijn dataminers met “vuile handen” een uitzondering}