Pop-Up

Een pop-up is een nieuw venster dat zich op uw computer opent als u op internet bent, vaak bij het opstarten of het verlaten van een pagina of als u een programma opstart. Soms zijn het schervullende vensters, vaak ook kleine vensters. Virus scanners en firewals geven ook vaak meldingen door via pop-up vensters.

Pop-ups worden ook veel gebruikt om reclame te maken op webpagina’s. Soms kan een webpagina zo’n groot aantal verschillende pop-ups openen dat de computer of de internet browser van de gebruiker vastloopt. De websites die de pop-ups openen worden vaak geopend door andere besmettingen die al eerder op uw computer zijn binnengedrongen.

De meeste internet browsers beschikken tegenwoordig over een pop-up blokker. Er zijn echter weer nieuwe methodes ontwikkeld om deze te omzeilen, door deze reclame boodschappen in flash pop-ups of in floaters te verpakken. Deze varianten worden niet door een pop-up blokker tegengehouden.

Pop-ups zijn vooral hindelijk, over het algemeen niet gevaarlijk. Als uw computer besmet is met malware die uw internet omleid naar een “besmette” website wordt het echter wel erg hindelijk. Soms blijft u dan iedere paar seconde een pop-up wegklikken. Het is echter de software die uw browser omleid die schadelijk is en niet de pop-up zelf.

Soms worden pop-ups gebruikt om u te verleiden om iets te installeren of bekijken. Pas hiermee op als u het onderwerp of programma niet kent. Via dit soort pop-ups worden vaak nieuwe besmettingen verspreid. Als u een ongewenste pop-up wegklikt, doe dit dan altijd met het [X] rechts bovenin en klik nooit op de knop [ja] of [nee] of [OK] als u het niet kent. Sommige schadelijke software installeert zich namelijk ook als u een van deze twee knoppen indrukt, ook als er nee op staat.

* * * * *
{een pop-up duikt zelden alleen op}