Intentie

PCclean wil als bedrijf een bijdrage leveren aan de veiligheid en bescherming van de privacy van personen en bedrijven in de digitale WWWereld.

PCclean doet dit door alle vormen van schadelijke en ongewenste software van uw PC te verwijderen en door gebruikers te adviseren en motiveren hoe herbesmetting te voorkomen is.

PCclean adviseert over technische oplossingen om digitale inbraak en inbreuk te voorkomen.

PCclean richt zich op de kwetsbaarste doelgroep: die mensen en bedrijven die niet de achtergrondkennis hebben om zich te kunnen verweren tegen alle bedreigingen die de “nieuwe” digitale wereld met zich meebrengt. Op deze website zal daarom zoveel mogelijk “lekentaal” gebruikt worden.

PCclean wil u niet bang maken voor de gevaren die schuilen op het internet, maar u juist wapenen tegen die gevaren, zodat u onbezorgd het internet op kunt.

Privacy is een lastig begrip: niemand kan in de normale wereld informatie opvragen of verzamelen zonder iets over zichzelf prijs te geven. Anonimiteit is betrekkelijk. In de digitale wereld is dat niet anders. Maar het recht op privacy is dat uzelf bepaald hoever die informatie over uzelf strekt en dat degene die de informatie ontvangt er zorgvuldig mee omgaat. In de digitale wereld, die veel anoniemer lijkt, zouden dezelfde regels en normen moeten gelden. De werkelijkheid is vaak anders. De privacy gevoelige informatie ligt op de digitale snelweg vaak voor het oprapen. Probeer maar eens de naam van het bedrijf waar u werkt, uw eigen naam, of de naam van een bekende in Google op te zoeken. U zult er versteld van staan wat er soms aan informatie boven komt drijven. En dat is voor iedereen toegankelijk. En die google info is slechts het topje van de ijsberg.

* * * * *

{de gelegenheid maakt ook de digitale dief}