Garantie

Hoewel geen enkele bescherming van een computer tegen infectie met schadelijke software 100% waterdicht is durft PCclean het toch aan om een garantie te geven op haar werkzaamheden. Deze garantie kan uiteraard niet onbeperkt zijn.

PCclean zal als de klachten binnen een week terugkomen uw computer opnieuw kosteloos schoonmaken, totdat alle besmettingen verdwenen zijn. Het is onze beroepseer te na om u op te zadelen met extra kosten als het probleem niet is opgelost.

Uiteraard zijn we wel goed maar niet gek. Daarom wordt deze garantie in alle redelijkheid beperkt in tijdsduur en wordt ook van u de nodige sportiviteit verwacht. Als u tegen alle adviezen in toch weer zelf een besmetting binnenhaalt verwachten we ook dat u dat toegeeft of aangeeft.

In alle afwijkende gevallen proberen we een redelijke oplossing te vinden. Er is immers geen betere reclame als een tevreden klant.