Backdoor trojan

Letterlijk vertaald: achterdeur trojan. Deze trojan variant zet de achterdeur van uw computer open. Hiermee wordt het volgende bedoeld. Om verbinding met internet te kunnen maken moeten in uw computer poorten geopend worden. Ieder programma dat informatie van en naar het internet stuurt gebruikt zijn eigen, meestal specifieke, poort. Zo hebben email programma’s hun eigen poorten waarop ze luisteren en zenden (poort 25 en 110) en webservers meestal poort 80. Een groot aantal van deze poorten is geregistreerd voor gebruik door specifieke programma’s en een deel is vrij voor gebruik door andere applicaties.

Hebt u op uw computer of router een firewall geinstalleerd dan beheerd die verkeer dat over deze poorten plaatsvind.

Een backdoor trojan zet gericht een poort open voor een server op internet om programma’s of bestanden naar uw computer te kunnen sturen, of andersom voor een programma op uw computer (trojan of spyware bijvoorbeeld) om informatie of bestanden naar een andere computer te sturen. Kort gezegd het zet de achterdeur open voor ongewenste bezoekers.

Een goed ingestelde firewall kan veel van deze ongewenste bezoekers buiten de deur houden en ook voorkomen dat ongewenst informatie van uw computer naar andere computers wordt gestuurd. Wees daarom kritisch op de instellingen van uw firewall. De sleutels van uw huis hangt u immers ook niet aan een haakje naast de deur.

* * * * *

{vertouwen is goed, controle is beter} (Lenin)