RAT

RAT (Remote Administration Tool) is een programma dat bedoeld is voor Netwerk beheerders om op afstand een computer te kunnen benaderen en beheren. Deze programma’s zijn bedoeld om op afstand ondersteuning te kunnen bieden of onderhoud aan systemen te kunnen doen. Normaal gesproken moet de gebruiker eerst toestemming geven om zijn systeem op afstand over te laten nemen.

In de handen van een kwaadwillende is dit natuurlijk een machtig middel. Het kan de controle over een complete computer, alle bestanden en programma’s op afstand overnemen. En als de RAT dan ook nog eens zo geprogrammeerd is dat hij, middels een trojan, het toestemming geven automatiseert dan kunt u zich voorstellen wat dit betekend.

Een goede firewall is onontbeerlijk om de gevaren van dit soort software in te dammen.

* * * * *
{als je een boze RAT op je systeem hebt mag je terecht in je rats zitten}
* * * * *