Systematiek

systematiek

In dit hoofdstuk wordt de systematiek beschreven van de processen die PCclean voor haar klanten uitvoert. Daarmee is niet gezegd dat dit de enige juiste methode zal zijn. Ook in de digitale wereld leiden er meerdere wegen naar Rome. De methodiek die door PCclean ontwikkeld is, stoelt op jarenlange praktijk ervaring en een gedegen achtergrondkennis van de materie.

Om te beginnen met de algemene zaken, hoe schat je het risico in dat iemand besmet raakt met schadelijke software en hoe kan daar een aanpak voor ontwikkeld worden om na het schoonmaken van een computer te voorkomen dat deze weer opnieuw besmet raakt.

Als een computer voor het eerst of opnieuw geïnstalleerd moet worden, waar moet dan allemaal rekening mee gehouden worden.

En dan de systematiek hoe een besmette computer schoongemaakt moet worden van gebruiksporen en schadelijke software. Gedurende dit proces is het van groot belang dat goed gedocumenteerd wordt waar en welke varianten van schadelijke software gevonden en verwijderd worden.

Als laatste een advies over het oprekken van de levensduur van uw computer. Wanneer heeft dit zin en wanneer kunt u beter beslissen een nieuwe computer aan te schaffen.

* disclaimer