Browser hijacker

Browser HiJacker of kaper in “goed” Nederlands is een vorm van spyware / adware die de start of zoek pagina van uw internet browser of favorieten overneemt en aanpast. Als uw browser wordt gekaapt, is niet altijd spyware de boosdoener. Ook scripts die lekken in de browser misbruiken of virussen en trojans die de instellingen van uw browser aanpassen kunnen de oorzaak zijn.

Als u geinfecteerd bent met een browser hijacker merkt u meestal eerst dat uw ingestelde startpagina veranderd is, of als u een niet bestaand internet adres intypt, dat u op een onbekende website uitkomt.

Soms wordt uw startpagina ook aangepast als u nieuwe programma’s installeert. Producenten van software, hardware of internet providers willen allemaal graag dat u hun homepage als uw startpagina instelt. Strikt genomen is dit ook een vorm van browser kapen, maar over het algemeen vragen deze toepassingen om toestemming. Meestal moet de optie ergens tijdens de installatie aan of uit gevinkt worden.

De browser hijackers doen hun werk meestal ongevraagd en erg aggressief. Veelal volstaat het niet de oude startpagina terug te zetten en installeerd de browser kaper iedere keer dat u het internet opstart zichzelf opnieuw.

Een nog geniepigere vorm van browser hijacking is het omleiden van de opgevraagde website naar een nagemaakte nepsite die uiterlijk volledig lijkt op de opgevraagde website. Deze variant zal in het hoofdstuk over Phishing verder uitgelegd worden.

* * * * *
{als ze de browser onder je neus wegkapen vraagt het een goede speurneus om je zaken weer in orde te maken}