Definitie en uitleg

Er zijn veel verschillende vormen van schadelijke software. We zullen deze uitleggen zodat voor een ieder duidelijk wordt wat ze kunnen doen en waarom en hoe ze gevaarlijk kunnen zijn. we zullen hierbij zo min mogelijk vakjargon gebruiken en in begrijpelijke taal uitleggen welke vormen en varianten van schadelijke software bestaan. Daarbij zullen af en toe wel engelse termen gebruikt worden, maar ook die zullen we uitleggen in begrijpelijk Nederlands. Nogmaals, deze website is niet bedoeld voor de ervaren ICT-er maar voor de minder deskundigen op computer gebied.

Allereerst kunnen twee hoofdgroepen onderscheiden worden: de virus-achtige en de spyware-achtige schadelijke software of in het Engels malware. Hieronder volgt eerst een definitie / beschrijving van deze twee hoofd groepen om vervolgens in de volgende hoofdstukken in te gaan op de individuele vormen van schadelijke software.

Een Virus is in de kern een programma dat zich wil vermenigvuldigen op uw computer en verspreiden over andere computers via uw systeem. Vaak zal een virus een bewerking uitvoeren op uw computer die schade aan uw computer of programma’s kan aanrichten. Het zal proberen kopieen van zichzelf te maken en kan zich nestelen in andere porgramma’s.
Spyware heeft de bedoeling om ongezien en ongemerkt informatie van uw systeem te halen en dit via internet door te geven aan de eigenaar / opdrachtgever van deze spyware. Letterlijk vertaald betekend spyware dan ook spionage software.

Door de basiskenmerken van deze twee hoofdgroepen verschilt ook de werking, detectie en bestrijding van virussen en spyware.
Een virus kan worden herkend door de schadelijke werking die het wil uitvoeren.
Het ontdekken van spyware is vaak veel lastiger omdat het niet ontdekt wil worden en omdat het meestal meelift met zaken die u zelf wilt uitvoeren, zoals informatie zoeken op internet. In de volgende hoofdstukken zult u merken dat sommige vormen van virussen en spyware kenmerken van beide definities hebben of dat sommige virussen ten dienste staan van spyware.

* * * * *
{het is de pest dat de meeste spionnen nooit bekend zullen worden en de meeste virussen de wereld veroveren}